Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 432
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХVIII сесія VII скликання

№814 від 28.02.2019

Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2018 року № 762 «Про місцевий бюджет Новомосковська на 2019 рік»

Відповідно до п.3 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України від 23.11.2018 року №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  рішенням обласної  ради  від 07.12.2018 року №397-15/VІI «Про обласний бюджет на  2019  рік» зі змінами та доповненнями, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити розпорядження міського голови від 20.12.2018 року       №Р-231, від 04.01.2019 року №Р-2  «Про внесення змін до рішення міської ради від 30 листопада 2018 року № 762 «Про місцевий бюджет Новомосковська на 2019 рік».

2. Внести до рішення міської ради від 30 листопада 2018 року № 762 «Про місцевий бюджет Новомосковська на 2019 рік» такі зміни:

2.1. У пункті 1 слова і цифри: «доходи місцевого бюджету у сумі 600 512 166 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 588 305 745 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 12 206 421 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  600 512 166 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 556 026 669 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 44 485 497 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 32 279 076 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 32 279 076 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;»

замінити на слова і цифри: «доходи місцевого бюджету у сумі 603 193 123 гривни, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 590 986 702 гривни та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 12 206 421 гривня згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  624 229 167,15 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 558 215 290,20 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 66 013 876,95 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 49 008 612,67 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 53 807 455,95 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;»

2.2. Пункт 1 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«дефіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 16 237 200,87 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення».

Абзаци п’ятий-сьомий пункту 1 рішення міської ради від 30 листопада 2018 року №762 «Про місцевий бюджет Новомосковська на 2019 рік» вважати шостим-восьмим відповідно.

2.3. У пункті 5:

цифри  «77 516 518 гривень»

замінити цифрами «100 166 352,33 гривень».

2.4 Абзац третій пункту 10 викласти в наступній редакції:

«  - здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету Новомосковська на вкладних (депозитних) рахунках у банках або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів на рахунки місцевого бюджету Новомосковська, з яких вони перераховувалися, до кінця поточного бюджетного періоду.»

2.5 Абзац другий пункту 14 викласти в наступній редакції:

«керуючись статтею 71 Бюджетного кодексу України, за КТПКВ 7670 „Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання” комунальному підприємству «Новомосковськтеплоенерго» у сумі 12 800 000 гривень, комунальному підприємству «Новомоскоськводоканал» у сумі 2 500 000 гривень; комунальному підприємству «Муніципальна варта» Новомосковської міської ради у сумі 3 900 000 гривень; комунальному підприємству «НОВОМОСКОВСЬКИЙ КОМСЕРВІС» Новомосковської міської ради у сумі 2 000 000,0 гривень; комунальному некомерційному підприємству «Новомосковській міський центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 300 000,0 гривень.»

3. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7,8 виклавши їх у редакції згідно з додатками  1,2,3,5,6,7,8 до цього рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста, координацію роботи  по виконанню цього рішення покласти на заступника міського голови - начальника фінансового управління Т.Д.Дакову.

 

Депутат міської ради,

головуючий на засіданні XVIІІ сесії                                    К.М.МОРОЗОВ