Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 356
Вид: 
Рішення сесії
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

L сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання

№1222 від 27.02.2015

Про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Новомосковська за 2014 рік

Керуючись ст.27 п.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2014 рік, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, пропозиції, висловлені депутатами під час обговорення, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Звіт про виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Новомосковська за 2014 рік взяти до відома (додаток №1,2).
 2. Зобов’язати заступників міського голови по напрямкам роботи та рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності:
  • спрямувати організаційну роботу на закріплення позитивних тенденцій щодо створення умов для економічного зростання, поліпшення добробуту населення;
  • вжити конкретних заходів щодо надолуження відставання в галузях господарського комплексу та нарощування обсягів виробництва продукції;
  • забезпечити умови для нарощування конкурентоспроможної продукції шляхом зниження її енергоємності, покращення якості, розвитку маркетингу та збільшення споживчого попиту на вітчизняну продукцію, зокрема, на внутрішньому ринку;
  • забезпечити створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, у першу чергу - виробничого, як невід’ємної частини нової структури економіки міста, основного джерела створення нових робочих місць, залучення додаткових інвестицій, збільшення податкових надходжень до бюджету;
  • створити сприятливі умови для більш широкого залучення іноземних інвестицій у народне господарство міста;
  • забезпечити підвищення рівня безпеки праці;
  • вжити конкретні заходи для забезпечення продуктивної зайнятості населення;
  • не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, підприємствам, що мають заборгованість, вжити вичерпних заходів щодо її погашення.
 3. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності, які допустили зниження обсягів виробництва за 2014 рік, вжити заходів щодо надолуження відставання та провести ретельний аналіз причин, які його спричинили та вважати пріоритетними напрямками роботи:
  • здійснення комплексу заходів, спрямованих на розширення внутрішнього попиту на групу товарів і виробленої продукції, тим самим, зробити посилення ролі внутрішнього виробництва, визначення нових ринків збуту на вироблену продукцію в усіх сферах діяльності, забезпечити на цій основі збільшення обсягів випуску і реалізації продукції.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста (Білий Л.І.), координацію роботи - на заступників міського голови за напрямком роботи.

 

Міський голова С.А. Мороз