Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 441
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХVIII сесія VII скликання

№823 від 28.02.2019

Про затвердження Положення про архівний відділ міста Новомосковська

Відповідно до статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», наказів Міністерства юстиції України «Про затвердження   Типового   положення  про   архівний відділ міської ради»  від 16 червня 2016 року № 1693/5, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 23 червня 2016 року за № 885/29015, та «Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду» від 02 червня 2014 року № 864/5, зареєстрованого   в    Міністерстві    юстиції    України  05  червня  2014  року  за № 592/25369, керуючись пунктами 5, 6, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Новомосковської міської ради «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Новомосковської міської ради» від 30 листопада 2018 року № 770, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про архівний відділ міста Новомосковська, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Чуднівець А.С.

 

Депутат міської ради,

головуючий на засіданні XVIІІ сесії                                    К.М.МОРОЗОВ