Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

З 1 січня 2012 року набрала чинності стаття 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», якою запроваджено новий превентивний захід по запобіганню корупції, такий як спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
 Спеціальну перевірку запроваджено з метою підвищення якості відбору кандидатів на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Спеціальній перевірці підлягають відомості  про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявності судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення, достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, стан здоров'я кандидата, освіту, наявность наукового ступеня, вченого звання.
До проведення спеціальної перевірки, як і раніше, залучаються Міністерство внутрішніх справ України, Державна податкова служба України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та відповідні органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. Аналізуючи перелік державних органів, що можуть залучатись до проведення перевірки, та відомостей, які перевіряються, можна зробити висновок, що проведення спеціальної перевірки є комплексним вивченням інформації про особу, яка бажає обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
У разі ж якщо за результатами такого комплексного вивчення встановлено факт подання кандидатом неправдивих відомостей йому буде відмовлено у призначенні та повідомлено правоохоронні органи. Важливо зазначити,  що недостовірною інформацією в даному випадку може вважатися інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).
Найбільша кількість випадків виявлення неправдивих відомостей під час проведення спеціальних перевірок на сьогодні пов’язана з перевіркою Державною податковою службою декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
Отже, проведення спеціальної перевірки надає можливість керівнику отримати всебічну інформацію про кандидата та прийняти об`єктивне рішення про його призначення або відмовити у призначенні.
Стосовно повідомлення правоохоронних органів у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей слід зазначити, що вказане правило має на меті з’ясування наявності чи відсутності правопорушень, в тому числі, й корупційних, які стали причиною подання неправдивої інформації.
З метою спрощення процедури проведення спеціальної перевірки було внесено зміни, згідно з якими для цілей проведення спеціальної перевірки не вважається призначенням: призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади чи органу місцевого  самоврядування, призначення в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади до іншого органу державної влади, з одного органу державної влади до органу місцевого самоврядування, з органу місцевого самоврядування до іншого органу місцевого самоврядування, з органу місцевого самоврядування до органу державної влади, а також призначення в порядку переведення особи, яка працювала в органі державної влади, що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється.
 
Новомосковське міськрайонне управління юстиції