ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХVII сесія VII скликання

Про надання дозволу на списання автомобілів, що знаходяться на балансі Новомосковського міського центру ФЗН «Спорт для всіх»

Керуючись п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Новомосковської  міської ради від 26.06.2013 р. № 823 «Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Новомосковськ», враховуючи протокол засідання комісії №1 від 10.11.2018 року (щодо недоцільності утримання на балансі Новомосковського міського центру ФЗН «Спорт для всіх» автомобілів, які є непридатними до подальшої експлуатації), акт інвентаризації майна комунальної власності, що пропонується до списання Новомосковським міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» від 12.11.2018 року №1, акт на списання автомобільних засобів форми № ОЗ 3-4 (бюджет) від 15.11.2018 року, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати згоду Новомосковському міському центру ФЗН «Спорт для всіх» на списання автомобілів, які є непридатними для подальшого використання у зв’язку з моральним та фізичним зносом, згідно з додатком.

2. Новомосковському міському центру ФЗН «Спорт для всіх»:

- забезпечити розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій;

- усі вузли, деталі, матеріали розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна та непридатні деталі, вузли, агрегати та матеріали оприбуткувати з відображенням на відповідних рахунках бухгалтерського обліку, згідно чинного законодавства.

3. Директору Новомосковського міського центру ФЗН «Спорт для всіх», у місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування майна, забезпечити подання звіту про списання майна на затвердження виконавчому комітету Новомосковської міської ради.

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери, контроль – на комісію з питань соціально-культурної сфери та соціального захисту населення.

 

Секретар міської ради                                                 С.Г. ГОРОШКО