ПРОЕКТ РІШЕННЯ

IIІ сесія Новомосковської міської ради VII-го скликання

Про затвердження звіту про виконання Програми попередження зростання рівня виробничого та невиробничого травматизму на 2011 – 2015 р.р. та зняття з контролю
Звіт про виконання Програми попередження зростання рівня виробничого та невиробничого травматизму на 2011 – 2015 р.р.
Травматизм ділять на виробничий та невиробничий. На частку першого припадає близько 20 %, тобто кількісно різко переважає невиробничий травматизм. Виробничий травматизм у свою чергу ділиться на промисловий та сільськогосподарський. До промислового травматизму належать травми не тільки на заводах, фабриках, у майстернях, але й у працівників транспорту, будівельників тощо. В місті проживає 71,4 тис чол..,з них середньооблікова кількість штатних працівників  складає 11,7 тис. чол. За І півріччя 2015 року по місту зареєстровано 1 повідомлення про нещасні випадки на підприємствах міста Новомосковська проти 2 повідомлень за відповідний період 2014 року (зменшення на 50,0%). Найбільша кількість постраждалих реєструється  на підприємствах металургії та оброблення металу, соціально-культурної сфери, переробної промисловості. Унаслідок втрати працездатності потерпілим на виробництві в місті за 15 років відшкодовано 37376,47 тис. гривень. Основними причинами нещасних випадків на виробництві залишаються організаційні, а саме: невиконання вимог інструкцій з охорони праці та відсутність проведення інструктажу.
     Невиробничий травматизм включає такі види: транспортний (залізничний, автодорожній, авіаційний), вуличний, побутовий, спортивний та дитячий. Причини невиробничого травматизму у дітей і дорослих однакові.
     В нашому місті за останні 5 років складається тенденція зниження кількості випадків невиробничого травматизму. Так, загальна кількість нещасних випадків за 6 місяців (і надалі всі показники за 6 місяців) 2011 року складала 2916, 2012 року – 1310,  2013 року - 843, за цей же проміжок часу 2014 року – 898, а у 2015 році – 790. Значну кількість випадків невиробничого травматизму становлять потерпілі внаслідок випадкового падіння, яких за 1 півріччя 2011 року становило 1061, 2012 р. – 793, 2013 р. - 336, 2014 р. – 399, 2015 р. – 354, із них нещасних випадків з дітьми до 14 років відповідно: 2011 – 169, 2012 – 254, 2013 – 86, 2014 – 94, 2015 – 109.
      Крім зазначених видів травматизму, розрізняють ще й  так звані навмисні, що наносяться окремими людьми з метою самогубства (суїцидальні) чи каліцтва. Таких випадків по нашому місту зафіксовано у 2011 році – 7, 2012 році – 11, 2013 році – 11, з них – 10 – зі смертельним наслідком, у 2014 році – 7 зі смертельним наслідком, у 2015 році – 8 зі смертельним наслідком.
      Травма — одна з головних причин смерті людей віком до 44 років. Вона посідає III місце у загальному переліку причин смертності.
      Найбільшу питому вагу в травматизмі має механічна травма, вона складає основу травматизму. В усьому світі її показники зростають. Не становить виключення і наше місто, 2011 рік – 1061, 2012 рік – 793, 2013 рік – 425, 2014 – 405, 2015 – 344. Це пов'язано з механізацією на виробництві та в побуті, електрифікацією та газифікацією, значним розвитком автотранспорту, авіації, інтенсивним висотним будівництвом, спорудженням великих технічних комплексів, масовими заняттями спортом, збільшенням споживання населенням алкоголю, ліків, наркотичних та токсичних речовин тощо. Особливістю механічних травм є їх множинний характер, через що зараз прийнято такі травми називати полі травмами.
    Більшість травм належить до невиробничих. Найбільшу тривогу викликає дорожньо-транспортний травматизм, який образно називають "війною на дорогах". Жертвами цього виду травматизму щорічно стають мільйони людей, четверть мільйону помирають на місці Якщо взяти до уваги недосконалість обліку, статистики травм та, власне, визначення поняття смерті від травми, то можна з певністю сказати, що кількість жертв цього виду травматизму набагато більша, ніж повідомляється офіційно.   Особливо прикро, що ці та інші травми є головною причиною смерті людей молодого віку (20—40 років). В нашому місті транспортних  нещасних випадків зафіксовано: 2011 рік – 14, 2012 рік – 23, 2013 рік – 22, 2014 – 26, 2015 – 26. Деякі випадки зі смертельними наслідками.
       Вулична травма — це травма, що сталася на вулиці, у дворі, в лісі, полі тощо, незалежно від її причини (у тому й числі й зумовлена транспортними засобами). Більшість вуличних травм зумовлюється падінням потерпілого. Особливо часто це буває в осінньо-зимовий період та у вечірні години. Серед цих травм переважають переломи верхніх та нижніх кінцівок, рідше бувають забиття, розтягнення та поранення. Вуличний травматизм спричиняється поганою організацією вуличного руху, неякісним покриттям та освітленням вулиць, незадовільним їх станом, зокрема в період ожеледиці тощо.
     Побутовий травматизм об'єднує травми, що виникають у домашніх умовах. Велика кількість їх пов'язана з прибиранням квартири та приготуванням їжі. Переважають забиття, рани, опіки. Уражується переважно кисть. Багато травм виникає під час сварок та бійок, чому сприяє алкоголь. Частіше побутові травми виникають у чоловіків, зокрема молодих.
     До дитячого травматизму належать усі види невиробничого травматизму (дорожньо-транспортний, побутовий, шкільний, вуличний, спортивний та ін.) у дітей. Нещасні випадки з дітьми в побутових умовах трапляються частіше у віці до 3 років. Переважна кількість травм у дітей віком до 13 років спостерігається в шкільному віці під час ігор та занять спортом (50 %); 30 % вдома і 20 % — в дорожньо-транспортних пригодах (смертність сягає 80 %). По м.Новомосковську кількість нещасних випадків з дітьми до 14 років у 2011 році – 521, 2012 році – 365, 2013 році – 199, 2014 – 271, 2015 – 226. 
      На всіх підприємствах, в установах та організаціях міста призначено відповідальних за  невиробничий травматизм , виконується профілактична робота. За наданими звітами та пропозиціями від фахівців та відповідальних за охорону праці можна зробити висновки, що для боротьби з травматизмом насамперед треба створити для людини сприятливі соціально-економічні та екологічні умови та проводити спеціальні профілактичні заходи організаційного, технічного, санітарно-гігієнічного, медичного, освітнього й морально-етичного характеру, що фактично в теперішній час за скрутних фінансово-економічних умов виконується не на бажаному рівні.
      Найлегше піддається регулюванню, керуванню виробничий травматизм. Головними умовами його профілактики є ретельна організація на виробництвах заходів з техніки безпеки та суворий контроль за їх виконанням усіма працівниками.
 
 
Секретар міської радиС.Г.Горошко