Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Новомосковської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”(далі – Закон).

1.2. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
розпорядник інформації – виконавчий комітет Новомосковської міської ради;
загальний відділ виконкому – спеціальний структурний підрозділ, що забезпечує доступ запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом.

1.3. Виконком не є розпорядником інформації за запитами:

  • стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
  • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Порядок надання інформації за запитами

2.1. Запити на інформацію подаються до виконкому в усній чи письмовій формі на вибір запитувача, в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку виконкому:

  • на поштову адресу: 51200, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 14 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
  • на електронну адресу: info@nmvyk.dp.ua;
  • телефаксом: (0569) 38-00-27;
  • за телефоном: (0569) 38-03-09.

2.2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” так і шляхом заповнення затвердженої форми. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє особа, відповідальна за доступ до публічної інформації або інша особа, визначена відповідальною за організацію доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. У разі недотримання вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму отримання інформації.

2.3. Виконком надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, виконком може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.4. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до виконкому, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом.

2.5. Загальний відділ після реєстрації та обробки запиту, залежно від його змісту, в той самий день подає його заступникові міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. Заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень визначає структурний підрозділ, відповідальний за розгляд запиту на інформацію.

2.6. Відповідь на запит надається за підписом заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, яка візується лише начальником структурного підрозділу, визначеного відповідальним за розгляд запиту на інформацію, особою, відповідальною за доступ до публічної інформації такого підрозділу. Після цього запит реєструється у загальному відділі і відправляється заявникові.

2.7. Виконкомом не може бути надана інформація, що законодавством України та нормативно-правовими актами міської ради або ії виконавчим комітетом визначена як інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова тощо).

2.8. У разі, якщо виконком не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, він направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо виконком не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, і не зобов’язаний відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону, заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.

2.9. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друкування документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друкування визначається виконкомом в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розмір плати за друкування або копіювання, інформація надається безкоштовно.

При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друкування не стягується.

2.10. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів із документів, копіювання, друкування інформації, проводиться в будівлі Новомосковського міськвиконкому (перший поверх, каб.№7) спеціалістом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян у такому порядку.

2.11. При зверненні особи з проханням надати виписку, копіювати, сканувати інформацію тощо, яка зберігається в загальному відділі виконкому, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керуючому справами виконкому.

2.12. Керуючий справами виконкому дає доручення начальникові загального відділу підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх відповідальній особі загального відділу, у присутності якого буде здійснюватися робота з документами. Після ознайомлення з документами особа, відповідальна за доступ до публічної інформації, робить запис у журналі обліку робіт з надання виписок, фотографування, копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію.

2.13. Копіювання, друкування інформації здійснюється загальним відділом після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з оформленням відповіді. Якщо у місячний строк з моменту надходження до виконкому запиту не надаються документи, що підтверджують повну оплату витрат, в журналі обліку робіт з надання виписок, копіювання, сканування, друкування інформації за запитами на інформацію робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит.

2.14. Загальний відділ виконкому здійснює контроль та систематично інформує керуючого справами про кількість і характер запитів на інформацію та доводить зазначену інформацію до відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби для оприлюднення.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.